Funderingar


Det första som jag oroar mig för är ekonomin. Inte så mycket pensionen som vår gemensamma ekonomi på jorden. Ekonomi betyder ju att bry sig om goda regler för hushållning, att vårda vårt gemensamma hem. Det är uppenbart för alltfler att den tillväxt- och marknadsekonomi som styr för närvarande inte är ekologiskt eller socialt hållbar. Det finns också många som försöker att visa vägen för en sundare ekonomi. Peter Söderbaum skrev tidigt en bok om miljöekonomi. Just i veckan började jag att läsa en spännande bok för dem som vill tänka ekonomiskt i det tjugoförsta århundradet. En bok av ekonomen mm i Oxford, Kate Raworth, som har lanserat begreppet doughnut economics (en amerikansk donut med hål i mitten). Den inre cirkeln symboliserar de sociala gränserna för människors välbefinnande. Den yttre cirkeln symboliserar de planetära gränserna. Inga får överskridas av ekonomin om den ska kunna hjälpa oss att rädda jorden för nuvarande och kommande generationer. Låter självklart och enkelt. Men hur kommer vi dit? Verkar inte finnas så mycket plats i Januariavtalet (JA) för sådana tankar, men varför skulle det vara omöjligt att de fyra partierna som ingått JA också säger ja till att förutsättningslöst sätta sig på skolbänken för vår skull?

Det andra jag oroar mig för är den politiska debatten om Palestinakonflikten. Ja, så heter konflikten, i det område som i dag är Israel och Palestina, på folkrättsspråk. Det är tydligt att det pågår en politisk kampanj för att svärta ned BDS-rörelsen, för att motsätta sig ickevåldshandlingar mot den stat som håller ett helt folk fånget och undertryckt. Det kommer inte att lyckas i längden, men kortsiktigt går det att vinna retoriska segrar. Med Adaktusson i riksdagen drivs denna linje in absurdum, men Adaktusson är inte ensam. Liberalernas utspel om att flytta Sveriges ambassad i Tel Aviv är visserligen ett spel för gallerierna, men det är utmärkande för det retoriska klimatet.

Jag menar att vi som motsätter oss ockupation, blockad och apartheid måste finna trovärdiga sätt att stå upp för detta. Vi behöver blåhålla på folkrätten också i tider av mycket autokratiska styren.

Det tredje som jag oroar mig för är antisemitismen i Sverige och Europa. Det är ofattbart att den kan vara på tillväxt igen, men alla vederhäftiga källor tyder på detta. Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige tar nu sitt ansvar med en konferens om antijudisk kyrkokonst. Hur ska kyrkorna hantera ett sådant arv? Det är ju uppenbart att det antijudiska många gånger gjort det lättare för det antisemitiska att slå rot. Det är därför glädjande att konferensen samarrangeras också med Judiska Centralrådet och Samarbetsrådet för judar och kristna. Strategierna måste växa fram tillsammans med de direkt berörda av antisemitismens fasor.

Så gläder jag mig åt att Greta Thunberg har slitit ut sitt första plakat Skolstrejk för klimatet. Må det andra plakatet bäras med samma självklara, rättframma förmåga att kommunicera allvar.

Att ta människor på allvar är en bra början att kommunicera svåra saker.

En ny god vecka önskas er alla!

Anna Karin Hammar

Nyårsafton 2018


Slutet på ett år är som att komma fram efter en lång resa. Den bilden fick jag en nyårsafton då jag hörde Pierre Aupy, katolsk präst i Lund vid den tiden, berätta om sin barndom i Frankrike. När familjen gjorde en bilresa hade de för vana att när de kommit fram till sitt resmål gå in i en kyrka och tända ett ljus som tack för att de kommit lyckligt fram.

Så står vi här alla och kan nu vara tacksamma för att vi kommit fram till detta årsskifte, hela den långa vägen genom 2018. Våra resdagar har sett olika ut. Kanske känner vi mitt i allt vi upplevt en tacksamhet för att vi får leva och bo med varandra här i Öregrund, som är så vackert året runt.

Det är lätt att känna oro och misströstan över situationen i världen just nu. Men det finns också mycket som inger hopp, saker att vara tacksam för. Jag vill därför berätta om tre ting som hänt under 2018 som jag är särskilt tacksam för.

Jag börjar längst bort. Indien har fått en ny lagstiftning där det nu är tillåtet med samkönade relationer. Indiens Högsta Domstol hade förhandlingar i flera veckor för att slutligen upphäva förbudet mot homosexuella relationer. Svenska kyrkan är faktiskt med på ett hörn. En bok om samkönad kärlek i hinduismen och buddhismen citerades under förhandlingarna. Boken är ett led i en satsning på hur HBTQ kan tolkas positivt i världens religioner, en satsning som har sin upprinnelse i Svenska kyrkan. Det är det första jag är tacksam för, att lagstiftningen för HBTQ i världen har blivit något lite bättre, åtminstone i Indien.

Det andra jag är tacksam för är den solidaritet som vi upplevde under bränderna i vårt land i somras. Först och främst alla människor i brandförsvaret och ortsbefolkningen i närområdena som gjorde fantastiska insatser. Men också alla andra i vårt land som hjälpte till och inte minst den internationella hjälp som vi fick från de polska brandmännen, de italienska och franska vattenbombplanen och annan hjälp. Jag känner stor tacksamhet för att vi fick så fantastisk hjälp till vårt land och att utgången blev begränsad i sina skadeverkningar.

Annars var det en sommar då vi på allvar började förstå vidden av de problem vi har på jorden. Sommarens katastroftorka för jordbruk och åkerbruk, vattnet som sinade också i Öregrund och den alldeles ovanliga sommar vi upplevde med björkens bruna blad på tok för tidigt.

Därför är min tredje tacksamhetssak att en femtonårig skolflicka, Greta Thunberg, började sin skolstrejk för klimatet efter sommaren. Som barnet i HC Andersens berättelse är hon den som avslöjar att kejsaren är naken. Och nakna, det är vi som säger att vi bryr oss om barn och samtidigt plundrar dem på deras framtid, om det gäller vårt land, och redan förorsakar mycket lidande för barn i familjer som blir klimatflyktingar, på olika platser på vår jord.

Vi kan inte både säga att vi älskar barn och beröva dem deras framtid.

Greta har rätt. Jag är tacksam för att jag får höra Gretas budskap och att det ännu finns möjlighet att göra ändringar i hur vi  lever.

Så har vi kommit fram denna nyårsafton 2018. Låt oss dela vår tacksamhet för att vi kommit fram. Låt oss förlåta varandra och oss själva det som blev fel. Och som Skriften säger även inför år 2019: Herrens nåd är var morgon ny. 

Anna Karin Hammar

Merry Christmas

This is the night when Jesus Christ was born to the world. The wisest of Bethlehem midwifes helped Mary to deliver the firstborn of Creation to the stable and the community of Mary, Josef and the donkey, and maybe some other animals and one little girl, keen to help and do what was best for the new baby and the new mother.

When the God of Universe becomes the child of Mary, Cosmos is exploding with joy and the angels sing so loud that the shepherds of Beit Sahour can hear and understand.

The world has received a new center. What ever you do to one of these children, you do to me. What is good for children is good for the world. So the Universe explodes in a self revelation of what really matters in life. Care for the vulnerable child among us and within us.

What gifts can we give to the children today?

The children I know are not only looking for presents, they are looking for us to stop doing things. So that they can enjoy the Earth when they are old. They expect us to do away with all fossile dependency, to do away with the murderous arms industry, to do away with at least half of our shopping list.

Start enjoying the community of the world’s children in simplicity in life style, in richness of friendship with humans and animals, in abundance of love and care, justice and Peace.

So let us celebrate this Holy Night.

Anna Karin Hammar

Pittsburgh och Gaza i våra hjärtan

Denna vecka står vi alla upp tillsammans mot antisemitismen i särsklt västvärlden, drabbade av de hatmord som begicks mot människor i synagogan Livets träd i Pittsburgh, USA. Vi minns:

 

Joyce Feinberg, 75 år

Richard Gottfried, 65 år

Rose Mallinger, 97 år

Jerry Rabinowitz, 66 år

Cecil Rosenthal, 59 år

David Rosenthal, 54 år

Bernice Simon, 84 år

Sylvan Simon, 86 år

Daniel Stein, 71 år

Melvin Wax, 88 år

Irving Younger, 69 år

 

Vi glömmer inte heller de ungdomar och unga vuxna som dödas i Gaza i Palestina varje vecka sedan Land Day den 30 mars. Några barn, några äldre, men mest unga människor som i en blandning av hopp och desperation hävdar sitt folks rättigheter att återvända dit därifrån de blev fördrivna. (FNsresolution 194).

Det är i kyrkan Allhelgonatid. Vi minns alla de dödade med hopp om uppståndelse och upprättelse.

 

#

Name

Age

Date of killed

1

Omar Wahid Nasrallah Abu Samour

31

3/30/2018

2

Jihad Zuhair AbuGamous

30

3/30/2018

3

Mohammed Kamal Al-Najjar

25

3/30/2018

4

Ibrahim Salah Abu Hoss

25

3/30/2018

5

Amin Mansour Abu Muammar

22

3/30/2018

6

Naji Abdullah Abuhajir

25

3/30/2018

7

Musab Zuhair Al – Saloul

23

3/30/2018

8

Mohammed the Quartet

22

3/30/2018

9

Abdul Qader Merhi al-Hawajri

42

3/30/2018

10

Mahmoud Saadi Rahmi

33

3/30/2018

11

Mohammed Naeem Abu Amr

27

3/30/2018

12

Ahmed Ibrahim Ashour Odeh

19

3/30/2018

13

Jihad Ahmed Farina

35

3/30/2018

14

Abdul Fattah Bahjat Abdul Nabi

18

3/30/2018

15

Bader Al – Sabbagh

22

3/30/2018

16

27

3/30/2018

17

Hamdan Ismail Abu Amsha

23

3/30/2018

18

Faris Mahmoud Mohammed Al – Raqab

26

4/2/2018

19

Ahmed Omar Arafa

25

4/3/2018

20

Shadi Hamdan Al – Kashif

34

4/5/2018

21

Mujahid Nabil al – Khudari

23

4/5/2018

22

Mohamed Said Moussa Hajj Saleh

33

4/6/2018

23

Thaer Mohammed Rabaa

30

4/6/2018

24

Alaa Yahya Al Zamili

14

4/6/2018

25

Sidqi Faraj AbuTaiwi

45

4/6/2018

26

Ibrahim Al-Aar

20

4/6/2018

27

Hussein Mohammed Adnan Madi

14

4/6/2018

28

Osama Khamis Qdeih

38

4/6/2018

29

Majdi Ramadan Shabat

38

4/6/2018

30

Yasser Mortaji

30

4/7/2018

31

Hamza Abdel Aal

20

4/7/2018

32

Marwan Awad Qadeeh

44

4/9/2018

33

Mohamed Ahmed Ayesh Hajila

31

4/12/2018

34

Abdullah Mohammed Al Shehri

30

4/12/2018

35

Islam Mahmoud Harz Allah

28

4/13/2018

36

Ahmed Rashad Al Athamna

23

4/20/2018

37

Ahmed Nabil Akl

25

4/20/2018

38

Mohammed Ibrahim Ayoub

14

4/20/2018

39

Saad Abdul Majid Abu Taha

29

4/20/2018

40

Abdullah Mohammed Jibril Al Shamali

23

4/22/2018

41

Tahrer Mahmoud Wahba

18

4/23/2018

42

Ahmed Abu Hussein

26

4/25/2018

43

Abdul Salam Eid Zuhdi Bakr

29

4/27/2018

44

Mohammed Amin Almqayed

21

4/27/2018

45

Khalil Naim Mustafa Atallah

22

4/27/2018

46

Azzam Hilal Aweida

14

4/28/2018

47

Yousef Jasser Abogazar

16

4/29/2018

48

Attieh Mohammed Al – Amawi

23

4/29/2018

49

Yousef Ahmed Al Amawi

23

4/29/2018

50

Anas Shawky Abuasr

19

5/3/2018

51

Bahaa Abdel Rahman Qadih

23

5/6/2018

52

Mohammed Khaled Abu Reda

20

5/6/2018

53

Abdul Daim Abu Musameh

23

5/6/2018

54

Jaber Salem Abu Mustafa

40

5/11/2018

55

Gamal Abdel Rahman Afaneh

15

5/12/2018

56

Izz al-Din Musa Mohammed al-Samak

14

5/14/2018

57

Wassal Sheikh Khalil

15

5/14/2018

58

Ahmed Adel Moussa poet

16

5/14/2018

59

Saeed Mohammed Abu Alkhair

16

5/14/2018

60

Ibrahim Ahmed Zarqa

18

5/14/2018

61

Emad Ali Sadiq Al Sheikh

19

5/14/2018

62

Zayed Mohammed Hassan Omar

19

5/14/2018

63

Mu’tassem Fawzi Mohammed Abu Luli

20

5/14/2018

64

Anas Hamdan Salem Qudeih

21

5/14/2018

65

Mohamed Abdel Salam Harz

21

5/14/2018

66

Yahya Ismail Rajab Al – Dakour

22

5/14/2018

67

Mostafa Mohamed Samir El Masry

22

5/14/2018

68

Izz al-Din Nahedh Salman Al-Awaiti

23

5/14/2018

69

Mahmoud Mustafa Ahmed Assaf

23

5/14/2018

70

Ahmed Fayez Harb Shehadeh

23

5/14/2018

71

Ahmed Awadallah

24

5/14/2018

72

Khalil Ismail Khalil Mansour

25

5/14/2018

73

Mohammed Ashraf Abu Sitta

26

5/14/2018

74

Bilal Ahmed Saleh Abu Daqqa

26

5/14/2018

75

Ahmed Majid Qassem Attallah

27

5/14/2018

76

Mahmoud Rabah Alian Abu Moamer

28

5/14/2018

77

Facebook Facebook logo Musab Youssef Ibrahim Abu Laila

28

5/14/2018

78

Ahmed Fawzy Kamel Altter

28

5/14/2018

79

Obeida Salem Abed Rabbo Farhan

30

5/14/2018

80

Jihad Mufid Abdel Moneim Al – Farra

30

5/14/2018

81

Fadi Hassan Salman Abu Salmi

30

5/14/2018

82

Moataz Bassam Kamel El Nono

31

5/14/2018

83

Mohamed Riad Abdel Rahman Al – Amoudi

31

5/14/2018

84

Jihad Mohamed Osman Mousa

31

5/14/2018

85

Shaher Mahmoud Mohamed Al Madhoun

32

5/14/2018

86

Moussa Gabr Abdel Salam Abu Hassanein

35

5/14/2018

87

Mohamed Mahmoud Abdel Moati Abdel Aal

39

5/14/2018

88

Ahmed Mohamed Ibrahim Hamdan

27

5/14/2018

89

Ismail Khalil Ramadan Al Dahouk

30

5/14/2018

90

Ahmed Mahmoud Mohamed Rantisi

27

5/14/2018

91

Mahmoud Yahya Abdel Wahab Hussein

24

5/14/2018

92

Ahmed Abdullah Abdullah Al-Adini

36

5/14/2018

93

Saadi Saeed Fahmi Abu Salah

16

5/14/2018

94

Ahmed Zuhair Hamed Al Shawa

24

5/14/2018

95

Mohamed Hani El – Naggar

33

5/14/2018

96

Fadl Mohammed Atta Habashi

34

5/14/2018

97

Mahmoud Suleiman Ibrahim Aql

33

5/14/2018

98

Mohamed Hassan Mustafa El – Abadleh

25

5/14/2018

99

Alaa Anwar Ahmed Al Khatib

28

5/14/2018

100

Mokhtar Kamel Salem Abu Khamash

23

5/14/2018

101

Abdel Salam Youssef Abdel Rahman Abdel Wahab

39

5/14/2018

102

Ali Mohammed Ahmed Khafaja

21

5/14/2018

103

Mahmoud Saber Hamad Abu Taima

23

5/14/2018

104

Kamel Jihad Kamel Muhanna

20

5/14/2018

105

Ahmed Salem Alian Al-Jarf

26

5/14/2018

106

Abdul Rahman Sami Abu Matar

18

5/14/2018

107

Mohamed Abdel Rahman Ali Mekdad

28

5/14/2018

108

Mahmoud Wael Mahmoud Jendia

21

5/14/2018

109

Mohamed Samir Mohamed Adwaidar

29

5/14/2018

110

Taher Ahmed Madi

24

5/14/2018

111

Samer Nael Awny Shawa

22

5/14/2018

112

Yazen Ibrahim Mohammed al-Tubasi

23

5/14/2018

113

Emad Mohammed Khalil Alnafar

24

5/14/2018

114

Laila Anwar Ghandour

18

5/14/2018

115

Talal Adel Ibrahim Matar

15

5/14/2018

116

Omar Abou El Fool

30

5/14/2018

117

Haroun Ramadan Al Khatib

 17

5/14/2018

118

Nasser Ahmed Mahmoud Ghorab

51

5/15/2018

119

Bilal Badir Hussein Ashram

18

5/15/2018

120

Ahmed Abdel Abo Samra

21

5/19/2018

121

Moeen Abdul Hameed Al Saie

58

5/19/2018

122

Mohammed Mazen Alian

20

5/19/2018

123

Ahmed Ali Mustafa Kattoush

23

5/24/2018

124

Muhannad Bakr Abu Tahoun

21

5/24/2018

125

Yasser Sami Saad Eddin Habib

24

5/25/2018

126

Hussein Salem Abu Aweida

41

5/26/2018

127

Hussein Samir Al – Amour

22

5/27/2018

128

Abdul Halim Abdul Karim Abdullah Alnaka

28

5/27/2018

129

Nasim Marwan Ibrahim Al – Amour

25

5/27/2018

130

Nasser Aref Abdul Raouf Al – Arini

28

5/28/2018

131

Mohammed Ahmed baby

25

5/28/2018

132

Naji Maisara Abdullah Ghoneim

23

5/30/2018

133

Razan Ashraf Al Najjar

21

6/1/2018

134

Mohamed Naeem Hamada

30

6/3/2018

135

Ramzi Al-Najjar

 

6/4/2018

136

Emad Nabil Abu Darabi

26

6/8/2018

137

Ziad Jadallah Abdul Qader Al – Barim

28

6/8/2018

138

Haytham Mohammed Khalil Al Jamal

14

6/8/2018

139

Yousef Al – Faseeh

29

6/8/2018

140

Ahmed Ziad Tawfiq Al – Assi

21

6/14/2018

141

Sabri Ahmed Abu Khader

24

6/18/2018

142

Zakaria Hussein Bashbash

13

6/18/2018

143

Mohammed Ghassan Abu Daqqa

22

6/20/2018

144

Osama Khalil Abu Khater

29

6/24/2018

145

Abdel Fattah Mustafa Abouazoum

17

6/28/2018

146

Mohammed Fawzi Al-Hamaydeh

24

6/29/2018

147

Yasser Amjad Abu Naga

13

6/29/2018

148

Khaled Samir Abdel Aal

18

7/2/2018

149

Mohammed Majid Al – Gharabli

16

7/4/2018

150

Mohammed Jamal Abu Halima

22

7/6/2018

151

Othman Rami Hellas

15

7/13/2018

152

Mohammed Nasser Shurrab

20

7/14/2018

153

Louay Kahil

16

7/14/2018

154

Prince of the Tigers

15

7/14/2018

155

Sari Dawood Al Shobaki

20

7/17/2018

156

Abdul Karim Ismail Radwan

38

7/19/2018

157

Mahmoud Khalil Qeshta

23

7/20/2018

158

Mohammed Riad Abu Farahana

30

7/20/2018

159

Shaaban Rajab Abu Khater

26

7/20/2018

160

Mohamed Sherif Badwan

27

7/20/2018

161

Karam Ibrahim Arafat

26

7/23/2018

162

Majid Suhail Mohammed Aqeel (Abu Al-Aish)

26

7/24/2018

163

Mohammed Tawfiq Mohammed Al – Ar’eer

28

7/25/2018

164

Ahmed Mounir Sulaiman Al Bassous

28

7/25/2018

165

The cult of Asaad Khader Farwana

29

7/25/2018

166

Magdy Ramzy Al – Masri

12

7/27/2018

167

Ghazi Mohammed Abu Mustafa

43

7/27/2018

168

Muhammed Fathi Homs

17

7/28/2018

169

Ayman Nafez Rabie Al Najjar

26

7/29/2018

170

Muhannad Majed Jamal Hamouda

24

7/29/2018

171

Ahmed Yahya Attallah Yaghi

25

8/3/2018

172

Moaz Ziad Al – Soury

15

8/4/2018

173

Ahmed Jihad Al-Ayadi

17

8/5/2018

174

Abdul Hafez Mohammed Abdul Hafez Al – Silawi

23

8/7/2018

175

Ahmed Abdullah Gomaa Morgan

23

8/7/2018

176

Ali Youssef Ghandour

31

8/9/2018

177

Inas Mohammed Abu Khamash

23

8/9/2018

178

Statement by Mohammed Kamel Abu Khamash

1.5

8/9/2018

179

Abdullah Sabri Al-Qatati

23

8/10/2018

180

Ali Said Alaloul

55

8/10/2018

181

Ahmed Jamal Suleiman Abu Loli

40

8/11/2018

182

Wissam Yousef Hijazi

30

8/13/2018

183

Karim Abu Ftaire

30

8/17/2018

184

Saadi Akram Moamer

26

8/17/2018

185

Hani Mohamed Odeh Majdalawi

24

8/20/2018

186

Amjad Fayez Hamdouna

19

9/7/2018

187

Bilal Mustafa Khafaja

16

9/7/2018

188

Ahmed Mesbah Abboutyour

16

9/8/2018

189

Attaf Mohammed Musleh Saleh

32

9/9/2018

190

Shadi Abdel Aziz Abdel Aal

12

9/14/2018

191

Hani Ramzy Afaneh

21

9/14/2018

192

Mohamed Khalil Ghazi Chakoura

21

9/14/2018

193

Suhaib Abdel Salam Abu Bakhef

16

9/15/2018

194

Naji Jameel Abu Ali

18

9/18/2018

195

Alaa Ziad Abu Assi

21

9/18/2018

196

Mohammed Ahmed Abounaji

34

9/18/2018

197

Ahmed Mohamed Mohsen Omar

20

9/18/2018

198

Muhammed Ibrahim Abuayada

15

9/19/2018

199

Karim Mohammed Kallab

25

9/21/2018

200

Emad Dawood Ashtawi

21

9/23/2018

201

Mohamed Fayez Saleem Abou El Sadak

21

9/24/2018

202

Mohammed Nayef Al Houm

14

9/28/2018

203

Mohammed Ashraf Awawdeh

25

9/28/2018

204

Iyad Khalil Ahmed poet

18

9/28/2018

205

Mohammed Bassam Mohammed Person

24

9/28/2018

206

Mohamed Waleed Mustafa Haniya

23

9/28/2018

207

Nasser Azmi Mohammed Mosbeh

12

9/28/2018

208

Mohammed Ali Mohammed Al – Anshasi

18

9/28/2018

209

Ibrahim Ahmed Nassar Alrouqi

78

10/2/2018

210

Ahmed Samir Abu Habil

15

10/3/2018

211

Mahmoud Akram Mohamed Abusmaan

24

10/5/2018

212

Fares Hafez El Sersawy

14

10/5/2018

213

Hussein Fathi Al – Raqab

28

10/5/2018

214

Abdullah Barham Sulaiman Al Daghmah

24

10/12/2018

215

Ahmed Abdullah Abunim

17

10/12/2018

216

Ahmed Ibrahim Zaki El Taweel

27

10/12/2018

217

Mohamed Abdel Hafeez Youssef Ismail

29

10/12/2018

218

Tamer Iyad Abu Rummana

21

10/12/2018

219

Afifi Mahmoud Atta Afifi

18

10/12/2018

220

Mohammed Issam Abbas

21

10/12/2018

221

Saddam Abdul Mohammed Abushlash

27

10/16/2018

222

Naji Ahmed Al-Zaanin

25

10/17/2018

223

Montaser Mohamed Ismail El Baz

17

10/23/2018

224

Mohamed Khaled Mahmoud Abdel Nabi

27

10/26/2018

225

Nassar Ayad Abutim

19

10/26/2018

226

Ahmed Said Abulbda

22

10/26/2018

227

Ayesh Ghassan Shaat

23

10/26/2018

228

Mujahid Ziad Zaki Aql

23

10/27/2018

229

Yahya Bader Mohammed Al Hassanat

37

10/28/2018

230

Khaled Bassam Mahmoud Said

13

10/28/2018

231

Abdul Hamid Mohamed Abdul Aziz Aboazher

13

10/28/2018

232

Mohammed Ibrahim Abdullah Al – Sattari

13

10/28/2018

233

Mohamed Abd El Hay Abou Abada

27

10/29/2018

Må de alla inte ha dött förgäves utan påminna oss alla om att detta livet är för dyrbart för att hata och för att förneka varandras rättigheter och mänskliga värdighet.

 

Anna Karin Hammar

 

uppdatering 2 nov kl 22

 

Det har kommit önskemål om att nämna flera döda inför Allhelgonahelgen.

Därför låt oss också minnas

Raziel  Shevach dödad 9 Jan 2018

Itamar Ben-Gal 5 febr 2018

Ziv Daus 18 mars 2018

Netanel Kahalani 18 mars 2018

Adiel Kolman 19 mars 2018

Yotam Ovadia 26 juli 2018

Ari Fuld 16 sept 2018

Kim Levengrond-Yehezkel 7 okt 2018

Ziv Hajbi 7 okt 2018

 

Uppdatering 8 november kl 13.20

Jag fick en fråga av en bloggläsare hur hen kunde få hjälp att förstå mitt blogginlägg. Så här svarade jag:

Först: Tack för denna viktiga fråga.

Jag skrev som präst inför Allhelgonahelgen och tänkte på kyrkans tradition att alltid nämna de döda vid namn som dött under året. Jag tänkte då att det var än viktigare att minnas de som blivit dödade. Det var samma vecka som jag fick namnen på offren för mördarens kulor i synagogan Livets träd i Pittsburgh. Eftersom jag arbetar både mot antisemitism i västvärlden och mot kollektiv bestraffning och urskiljningslöst dödande i Palestinakonflikten ville jag gärna nämna namnen också på dem som blivit dödade vid fredagsdemonstrationerna i Gaza. För mig hade dessa offer en delad ödesgemenskap och ett delat människovärde. Jag läste deras namn i samhörighet, inte i opposition mot varandra. Jag ville inte att någon av dem skulle glömmas bort. 

När en läsare sedan bad att jag skulle nämna även israeliska judars namn på dem som blivit urskiljningslöst dödade under året tillfogade jag dessa namn.

I en tidigare artikel i Svensk Kyrkotidning som heter Om att inte svika judar och palestinier har jag försökt att visa på den väg jag försöker att gå som europeisk kristen. Jag är medveten om att det är en svår väg och det är lätt att trampa fel, men jag vill försöka att gå den vägen. Se länken här http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2015_5-artikel-hammar.pdf

 

Anna Karin Hammar

 

Franciskus på Kökar

Det finska Franciskussällskapet träffas varje år till Franciskusdagar på Kökar, ytterst i den åländska skärgården. Här byggdes ett franciskanerkloster vid mitten av 1400-talet, lite senare än i Visby, dit franciskanerbröder kom redan 1233, strax efter Franciskus död, och lite senare än i Stockholm där Riddarholmskyrkan byggdes som en franciskansk kyrka redan år 1290 i samband med Magnus Ladulås död. Den är förresten Stockholms äldsta byggnad och medeltidskyrka.

I det finska Franciskussällskapet finns ett starkt intresse för franciskansk andlighet rotad i jorden. Ordföranden Stefan Djupsjöbacka pekar på de upptäckta samband som kanske finns mellan keltisk andlighet och Franciskus. Några av de tidiga klostren i Europa var keltiska och det är mycket troligt att Franciskus kom i kontakt med dem i norra Italien. Många i Sverige känner den keltiska andligheten genom Iona. Några av de förblivande dragen är stark kärlek till Skapelsen, jämlikhet mellan människor och ett icke-auktoritärt ledarskap.

Alltfler söker inspiration hos Franciskus för att få kraft att värna Skapelsen för kommande generationer. Det är därför lite tråkigt att det svenska Franciskussällskapet har lagts ned. Dock finns det många som är aktiva i Franciskus Tredje Orden.

Själv har jag i dagarna fått brev om att jag genom min farmor Emma, död 1956, är en av 250.000 svenskar som är ättlingar till Vasaätten. Mitt protestantiska arv är därmed stort och min vigning som präst i en evangelisk-luthersk tradition understryker detta. Det gör mig så glad att leva i en tid då vi kan hämta näring ur hela kyrkans tradition. Det är min övertygelse att vi behöver dessa äldre källor för att finna kompassriktningen för vår livsstil och politik idag.  Mer om dessa källor en annan dag. Tills dess – pax et bonum – fred och allt gott!

Anna Karin Hammar

Franciskus – ett helgon för vår tid

I dagarna har jag känt tacksamhet över det väldiga sammanhang som den kristna kyrkan är med alla sina profeter, helgon, teologer och gemenskaper som sjuder av liv under ofta arma förutsättningar. Min egen ögonöppnare var ett besök i slummen i Kuala Lumpur på 70-talet, då jag förstod vad diakonernas insatser betydde och deras envisa fasthållande vid alla människors jämlikhet och människovärde. Så hade också den folkkyrka jag lärt känna på landet i Skåne arbetat. Ingen var för mer än någon annan. Kyrkan var en gemenskap av jämlikar.

Nu har jag fått en idé att börja skriva på bloggen om dessa livgivande sammanhang. Jag håller mig till en början till historien och börjar med några rader om den helige Franciskus av Assisi. Han levde i en tid som liknar vår med stora motsättningar mellan människor. Född som en rikemansson kände han sig kallad att frivilligt ta på sig fattigdom och jämställdhet med de mest förfördelade i samhället. Han kände sig kallad att följa Jesus Kristus in i solidariteten med fattiga medmänniskor och in i en ovanlig gemenskap med djur och fåglar. Han levde den frid som många av oss längtar efter, frid som också är fred, i relationerna till Gud, till allt skapat, till medmänniskan, till sig själv.

Påven Franciskus lät sig inspireras av detta helgon när han valde sitt namn som nyvald påve. I miljöencyklikan Lovad vare du (Laudato Si, finns på engelska på nätet) hänvisar han många gånger till Franciskus av Assisi som ekologins skyddshelgon och de allas förebild som kämpar för välgång för vår skapelse.

Jag citerar påvens ord om hur allt hör samman för helgonet Franciskus:

”Han visar oss hur oskiljaktiga banden är mellan omsorg om naturen, rättvisa för fattiga, samhällsengagemang och inre frid.” (Laudato Si, #10).

Vidare om själva nyckeln till engagemanget: ”Hans gensvar på världen omkring honom var så mycket mer än intellektuell uppskattning eller ekonomisk beräkning: för honom var varje skapelse en syster som förenades med honom genom ömhetens band. Det var därför han kände sig kallad att ge omsorg om allt som existerar.” (Laudato Si, #11).

Meditera gärna över de här båda citaten om Franciskus av Assisi, så skriver jag lite mer en annan dag.

Fred och allt gott!

 

Anna Karin Hammar

En midsommardröm

 

Tal Midsommarafton i Öregrund 2018

William Shakespeare skrev mot slutet av 1500-talet pjäsen  En midsommarnattsdröm. Han byggde på den grekiska mytologin och de grekiska tragedierna. I dag vill jag tala om vår midsommardröm mitt ibland vår tids tragedier och med hjälp av bibelns dramaturgi. 

Vår midsommardröm drömmer vi mitt i hotet mot klimatet och miljön. Vår midsommardröm är att alla barnbarn till er som är här i dag ska kunna fira midsommar i Öregrund också när vi andra sedan länge är borta. Att framtida generationer i Öregrund och i världen då ska ha skördat frukterna av det vi gör i vår generation i dag – och att de kan smaka att frukten är god. 

Låt oss drömma midsommardrömmen att alla kan hjälpas åt att rädda vår jord för framtida generationer!

Det är kanske inte svårare än att måla om Fyrskeppet eller förvalta Hembygdsgården. Det gör alla så fint. Det handlar om att bry sig om detaljerna så väl som de riktigt stora behoven. Själv är jag med i skeppet Wetseras vänner. Vi behöver många frivilliga händer nu som kan måla och olja. Vill du hjälpa till får du gärna kontakta mig eller Björn Björebäck direkt. Vår dröm är också en midsommardröm att Wetsera ska kunna segla tryggt igen, precis som rymdskeppet Jorden. Vår vackra blåa planet behöver många frivilliga händer så att vi kan göra en trygg färd genom universum.

Vi hör samman med Skapelsen, med alla jordens bin och fåglar, med tärnan, hon som dök, och med fiskarna och haven, med regnet och skörden. Vi hör samman med hela Skapelsen och vi är beroende av varandra.

Tacka din Skapare för din  glädje vid djur och natur. Glädjen visar vem du är. Människa. Människa i samspel med Skapelsen. Vi är inte bara medmänniskor. Vi är också medskapelser.

Vi hör samman med allt levande på jorden. 

Människan är också Guds medskapare och kan hjälpa till att göra mirakel på jorden, kanske mer än någon annan art på jorden.

Förra året upptäckte jag att det finns något som heter trappklättrare. En rullstolsburen vän som under flera år förhindrats att hälsa på mig på grund av trapporna hade plötsligt i fjor funnit att det fanns en apparat som med hjälp av en taxichaufför kunde förflytta en rullstol uppför trapparna i vårt hus. Steg för steg. Så kan människan åstadkomma mirakel i samarbete med sin kreativa källa. Visst ska vi också kunna åstadkomma miraklet att inte släppa ut mer än 1,5 – 2 graders uppvärmning av jorden? Men det är i så fall ett under som kräver samarbete som i miraklet om brödet och fiskarna som räckte till femtusen personer. Vad var hemligheten i det miraklet? Jo, att Någon upptäckte vad ett litet barn hade att bidra med. Sin matsäck med två fiskar och fem kornbröd. 

Så det vi lär oss av Bibelns dramaturgi det är att vi behövs allesammans. Förakta aldrig vad någon enda liten människa kan bidra med för att rädda klimatet. Om två fiskar och fem kornbröd kan hjälpa till att mätta femtusen, vad kan inte vår källsortering, återvinning och satsning på grönsaker göra? Vi är medskapelser. Vi ska vara rädda om vår himlajord.

Låt oss drömma midsommardrömmen om att vi alla kan rädda jorden så att barnbarnen när de är i hög ålder kan bo och leva i fred och trygghet.

Det är troligt att klimatförändringarna och påfrestningarna på miljön bidrog starkt till att det blev krig i Syrien. Långvarig torka föregick kriget. Att arbeta för klimatet är också att arbeta för fred, för att människor inte ska behöva bli flyktingar och migranter i världen. Samtidigt ska vi nu vara stolta när vi bryr oss om varandra oavsett vilken tro eller livsåskådning vi har, vilket land vi än kommer ifrån, nu när 65 miljoner är flyktingar. Med ett annat mått: en människa på jorden måste lämna sitt hem varannan sekund.

När vi bryr oss om varandra då är vi medmänniskor. Vi hör alla samman.

Nästa gång du tittar på en vattendroppe, tänk då att den har vandrat genom historien, att den kanske varit i ett glas vatten som Shakespeare drack,när han skrev sin Midsommarnattsdröm. Eller hos Astrid Lindgren när hon skrev om Skorpan i Bröderna Lejonhjärta. Vattnet gjorde så att det blev förutsättningar för liv på jorden. 

I varje vattendroppe finns hela himlen, hela Jorden,

Alla människor och hela Skapelsen.

I varje vattendroppe finns all den kärlek som skapar världen.

Låt oss drömma vår Midsommardröm, låt den få innesluta vårt älskade Öregrund, omgivet av vatten. Omslutet av kärlek. Från oss, från universums Skapare.

Tack ska ni ha. Glad midsommar!

 

Anna Karin Hammar

Att plantera ett olivträd

I dag har jag bidragit till att plantera några olivträd i Palestina.

Det är för mig en hoppets handling och jag gör den på kvällen till flyttandet av USA:s ambassad från det folkrättsligt korrekta Tel Aviv till det lagvidriga Jerusalem. Dagen före Sjuttio år av Nakba, katastrofen.

Vad finns det annars för tecken på hopp för en rättvis fred för Palestina och Israel?

Just nu har den kulturella bojkotten av Israel en tillbakagång med Netta som vinnare av Eurovisionsschlagern. Inte blir det bättre av att Netta troligen tjänstgjorde i den israeliska armén under Gazakriget 2014 och detta krig medför att Israel  riskerar att komma inför internationella brottmålsdomstolen, ICC. Nettas första yttrande efter segern var att säga : Celebrate diversity. Det är ett yttrande som inte harmonierar med bomber mot Gazas barn.

Israel må vinna hur många schlagertävlingar som helst och åtnjuta Trumpskt stöd, men hur än landet vänder sig blir det inte kvitt den skugga som följer med rättfärdighetens sol. Skuggan är ett tecken på hopp. Ett hopp om att Israel en dag tar ansvar för sin skuld till palestinierna. Skuld och ansvar är två sidor av samma mynt. Det är bara en tunn hinna som skiljer dem åt. Häri ligger ett hopp som vi kan högtidlighålla idag.

Ett annat tecken på hopp är att Palestinas egen Steve Biko, teologen och prästen och rektorn Mitri Raheb har gett sig in i den palestinska politiken. Jag vet få som så starkt och självklart bejakar sin palestinska identitet och historia som Mitri Raheb. När han nu inträder i den palestinska politiken, bland annat Palestinian National Council, sås ett frö av hopp. Med sådana politiker kan Palestinas framtid bli annorlunda.

Ett tredje hopp är den unga generation av palestinska kvinnor som nu tar vid i bejakandet av kvinnors rättigheter och feministiska strategier. Lucy Talgieh med flera hör till denna generation som inte kommer att låta sig tystas. Mitri Rahebs egen dotter Tala ägnar sig nu åt palestinsk feministisk teologi. Det finns hopp för Palestinas kvinnor och HBTQ-personer. En ny generation tar till orda.

Ett ytterligare tecken på hopp är att allt fler folkrättsjurister menar att Israel inte bara ockuperar östra Jerusalem och Västbanken, utövar folkrättsvidrig blockad mot Gazas befolkning, utan också begår brott mot mänskligheten i form av apartheid. Det innebär att alla länder i kraft av sedvanerätt har en skyldighet att försöka stoppa detta brott mot mänskligheten. Detta är på sikt en game-changer.

Det finns många tecken på hopp för den som försöker se vad som sker nära marken. Där kan nya olivträd växa fram och med dem den uthållighet som det palestinska folket visar. Nya generationer bär drömmen om en rättvis fred och rätten att återvända vidare. Israels skugga kan inte suddas bort med PR-satsningar.

Det allra bästa politiska alternativet för framtiden har jag funnit i Parallell States Project. Ett land med två stater, där både den judiska och den palestinska  identiteten och säkerheten tryggas. Samtidigt har alla rätt att röra sig överallt mellan Jordanfloden och Medelhavet. Det är ett politiskt scenario som har framtiden för sig.

Anna Karin Hammar

 

Uppdatering den 14 maj kl 15.20

Nu har mer än 40 palestinier i Gaza gett sina liv – mördats obeväpnade av Israel – i gestaltandet av sina mänskliga rättigheter och folkrätten. En massaker på unga människor som håller fast vid sitt människovärde och rätten att leva som fria människor.

I Jerusalem pågår invigningen av USA:s ambassad i strid med folkrättens corpus separatum. Trump motiverar med bibel och religiösa skäl. Jag är glad att jag tillhör Svenska kyrkan som tydligt sagt att konflikten om land i Israel och Palestina inte ska avgöras med biblisk eller religiös rätt, inte med historisk rätt, utan med folkrätt.

Det är svåra tider.

Jag planterar några olivträd till.

 

Anna Karin Hammar

 

Uppdatering 15 maj kl 22.40

I dag har dödssiffran stigit till 60 personer, mest ungdomar. Magnus Manhammar, riksdagsledamot för socialdemokraterna, har uppmanat till diplomatiska och ekonomiska sanktioner mot Israel. Så sker i många länder. Det är min övertygelse att det är som under apartheidtiden i Sydafrika. Engagemanget för att göra det lönsamt för Israel att avstå från ockupation, blockad och apartheid byggs upp steg för steg. PR-jippon biter inte på verkligheten.

Anna Karin Hammar

 

 

 

 

 

 

 

Kristus är uppstånden

I den ännu dunkla kyrkan ljuder påskropet: Kristus är uppstånden! Mäktigt kommer svaret: Ja, han är sannerligen uppstånden! Ljuset sprider sig i den gamla kyrkan, som när snötäcket smälter och vintergäcken tittar fram och tar alltmera plats i dungen utanför.

Världens lidande pågår med stor intensitet. Själv är jag något mera medveten om situationen i Sydsudan, i Palestina i Gaza och i en ung cancersjuk persons liv, som inte önskar annat än att få möta Jesus, helt och fullt. Jag blir del av ett rop om barmhärtighet, om rättvisa, om en ny början och ett avslutat lidande. Påsknattens Kristusrop ersätter inte Långfredagens övergivenhetsrop – Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig. Snarare ljuder det med allt större tydlighet, som om själva hörseln påverkats.

Så är det. I varje situation finns en inbjudan att följa den uppståndne Kristus. Det är en inbjudan som ser lite olika ut beroende på i vilken situation vi befinner oss. En inbjudan att välja livet i dödens värld.  Att ta emot nästa andetag. Att låta lindra smärtan och förtvivlan. Att låta vintertäcket i det egna hjärtat smälta. Att ta emot glädjen och samhörigheten. Att be och arbeta för islossning och vårsmältning i världens otaliga konflikter.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan,

och förstånd att inse skillnaden.

 

Anna Karin Hammar

 

 

Continue reading ”Kristus är uppstånden”

Att stänga en kyrka

I söndags, dvs två dagar sedan, gjorde kyrkoledarna i Jerusalem ett oväntat drag. De lät stänga Uppståndelsekyrkan, den heliga gravens kyrka. Vid en presskonferens utanför Uppståndelsekyrkan förklarade de anledningen: Israels försvårande av den kristna gemenskapens närvaro i Jerusalem och det heliga landet. Den mer omedelbara anledningen var ett krav på skattepliktighet från Jerusalems stad och ett utskottsförslag i Knesset att staten Israel skulle kunna expropriera mark som kyrkorna sålt vidare. Hårda ord användes.

I dag tisdag har ickevåldshandlingen tagit skruv. Skattekravet inhiberas och lagstiftning skjuts på framtiden samtidigt som en kommitté tillsätts i samarbete mellan staten Israel och Jerusalems stad för att förhandla med kyrkorna.

Vad handlar det om på djupet?

Detta är min bedömning: Folkrätten reglerar alla palestiniers liv. Det gäller även kyrkorna. Palestinierna liksom kyrkorna bland dem upplever att deras rättigheter trampas på mer och mer för varje år som går. Israel är på ett sluttande plan vad gäller att respektera folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Häri ingår vad som kallas Status Quo, de överenskommelser från den osmanska tiden som garanterar kyrkorna skattefrihet och som reglerar omsorgen om de heliga platserna och de troende grupperna. Kyrkorna har nu temporärt genom sin ickevåldsaktion lyckats stoppa rullningen utmed det sluttande planet.

Det är min övertygelse att om världens kristna också samlades kring ickevåldshandlingar som gäller hela ockupationsmakten Israel, så skulle det inte bara bli stopp på byggandet av bosättningar utan också rejäla förhandlingar. Vad skulle de handla om? Varför inte om folkrättens bejakande av allas mänskliga rättigheter, om  palestiniers och israelers rätt till stat och medborgarskap, om nationellt självbestämmande. Kyrkans stängning fick Israel ut på trappan på två dagar. En samfälld ickevåldsaktion från världens kyrkor skulle få motsvarande effekt. Den solidaritet de kristna palestinierna ber om är densamma som hela det palestinska folket ber om.  Ekonomiska påtryckningar, demokratiska ickevåldshandlingar. Som att stänga en kyrka. Som att stänga ett inkomstflöde. Ibland har kyrkor mera makt än de tror sig om.

Anna Karin Hammar